اخبار و مقالات گروه آریا تهویه

  • 19
  • 1398/06/31
  • 193
تحویل دو دستگاه هواساز سرمایشی گرمایشی بیمارستان طالقانی تربت جام

تحویل دو دستگاه هواساز سرمایشی گرمایشی بیمارستان طالقانی تربت جام

تحویل دو دستگاه هواساز سرمایشی گرمایشی 20000 CFM و 900 CFM به بیمارستان طالقانی شهرستان تربت جام

تحویل دو دستگاه هواساز سرمایشی گرمایشی 20000 CFM و 900 CFM جهت بخش NICU و راهروی بیمارستان طالقانی تربت جام