اخبار و مقالات گروه آریا تهویه

  • 21
  • 1398/12/07
  • 194
پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

حضور شرکت آریا تهویه خراسان در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی

حضور شرکت آریا تهویه خراسان در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران در تاریخ 26 الی 29 آذر ماه 1398