اخبار و مقالات گروه آریا تهویه

  • 23
  • 1398/12/07
  • 185
روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک

مهندسی یعنی استفاده از علم برای یافتن راه حل های خلاقانه

مهندسی یعنی استفاده از علم برای یافتن راه حل های خلاقانه

روزت مبارک مهندس خلاق روزهای سخت زندگی

روز مهندس مبارک