اپلیکیشن محاسبات سریع

نرم افزار محاسبات سریع، بار سرمایی شرکت آریا تهویه خراسان که بر اساس داده ها و جداول کتاب ASHREA ، HVAC Equations Data and Rules of Thumb و نشریه 271 سازمان نظام مهندسی می باشد؛ در این نرم افزار کاربر با انتخاب استان، شهر و نوع کاربری محل مورد نظر خود و سپس با وارد کردن مساحت و ارتفاع در نرم افزار به محاسبه بار سرمایش و شدت جریان هوا بر اساس جداول استاندارد می پردازد، در نتیجه کاربر می تواند بر اساس اعداد بدست آمده ظرفیت سرمایش دستگاه مناسب محل مورد نظر را بیابد.