اپلیکیشن سایت شرکت

این نرم افزار در حقیقت محیطی کوچک از سایت را برای دسترسی راحت تر به عناوین موجود در آن برای کاربر فراهم میکند که شامل دسترسی به محصولات بر اساس نوع کاربری، دسترسی به اپلیکیشن های تهیه شده توسط شرکت، کتاب های مرجع، گواهینامه و استانداردهای شرکت، پروژه های انجام شده و .... می باشد.