اپلیکیشن محاسبات سریع

نرم افزار محاسبات سریع، بار سرمایی شرکت آریا تهویه خراسان که بر اساس داده ها و جداول کتاب ASHREA ، HVAC Equations Data and Rules of Thumb و نشریه 271 سازمان نظام مهندسی می باشد؛ در این نرم افزار کاربر با انتخاب استان، شهر و نوع کاربری محل مورد نظر خود و سپس با وارد کردن مساحت و ارتفاع در نرم افزار به محاسبه بار سرمایش و شدت جریان هوا بر اساس جداول استاندارد می پردازد، در نتیجه کاربر می تواند بر اساس اعداد بدست آمده ظرفیت سرمایش دستگاه مناسب محل مورد نظر را بیابد.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید.