نشریه 1-110 سازمان برنامه و بودجه
دی 24

1-1- کلیات

1-1-1- استاندارد ساخت

لوله های فلزی و لوازم مربوط به آن، که برای حفاظت هادیهای عایقدار در تأسیسات الکتریکی ساختمانها به کار می رود، باید برابر استانداردهای IEC 423، IEC 423A ، IEC 614-1 و IEC 614-2-1 و یا جدیدترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره 294 ساخته شده باشد. لوله های غیر فلزی و اتصالات مربوط به آن، که در تأسیسات مزبور مورد استفاده قرار می گیرد باید بر اساس استانداردهای IEC 423 ، IEC 423A ، IEC 614-1 و IEC 614-2-2 و لوله های خرطومی پلاستیکی مطابق جدیدترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره 283 تولید شده باشد.

سایر انواع لوله ها که مشمول استانداردهای فوق نمی شود یا برای مصارف خاص یا محیط های ویژه مانند مناطق مخاطره آمیز به کار می رود باید برابر یکی از استانداردهای شناخته شده بین المللی همچون کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک ساخته شده باشد، لوله هایی که به وسیله یکی از استانداردهای نامبرده مورد تأیید قرار نگرفته باشد نباید مورد مصرف قرار داده شود.

1-2- طبقه بندی

1-1-2- لوله های برق با توجه به نوع جنس، روش اتصال، ویژگیهای الکتریکی و مکانیکی، قابلیت انعطاف، مقاومت در برابر  حرارت، آتش و حفاظت در برابر اثرات عوامل خارجی به شرح زیر طبقه بندی شده است (IEC 614-1)

1-2-1- طبقه بندی بر حسب جنس لوله

  • لوله های فلزی

  • لوله های عایق

  • لوله های مرکب

 

لازم است جهت دانلود کتاب مورد نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.