نشریه شماره 271
مهر 06

طراحی تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ساختمان، به هنگام محاسبات، معمولاً به شرایط هوای محلی که ساختمان در آن ساخته می شود، نیاز دارد و کوشش می کند به برخی از انتشارات سازمان هواشناسی کشور دست یابد و اطلاعات مورد نیاز را از آن بیرون بکشد.

ولی ارقامی که در سالنامه های هواشناسی معمولاً درج می شود چیزی نیست که طراح بتواند بر مبنای آن محاسبات را انجام دهد؛ در این سالنامه ها معمولاً حداکثر مطلق و حداقل مطلق هر ماه از سال معینی داده می شود که، به دلایلی، نمی تواند پایه محاسبات قرار گیرد.

 

لازم است جهت دانلود کتاب مورد نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.