نشریه 6-128 سازمان برنامه و بودجه
مهر 06

راهنمای استفاده از نقشه های جزئیات

1) در این نشریه متداول ترین جزئیات که در نقشه کشی و اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان به کار می رود، پیشنهاد شده است.

2) نقشه های جزئیات اساساً راهنمای پیمانکار برای اجرای کار است و به روش هایی اختصاص دارد که در نقشه های اصلی طرح معمولاً به انها پرداخته نمی شود، یا نشان دادن آنها در این نقشه ها امکان پذیر نیست. بنابراین نقشه های جزئیات قسمتی از مجموعه مدارکی است که در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

3) نقشه های جزئیات در استانداردهای کشورهای صنعتی پیشرفته یکسان نیست.نقشه های جزئیات پیشنهادی در این نشریه، ضمن مقایسه تعدادی از استانداردهای خارجی، بیشتر به روش های معمول در اجرای کار در طرح های امروز کشور تأکید دارد.

4) نقشه های جزئیات نسخه ای نیست که یک بار به طور نهایی تهیه شده و برای همیشه لازم الاجرا باشد؛ این نشریه در واقع راهنمایی است برای طراح، دستگاه نظارت و پیمانکار، تا با توجه به شرایط واقعی هر طرح و در هر مورد، نقشه جزئیات نهایی مناسب را تهیه کنند.

5) طبقه بندی نقشه های جزئیات در این نشریه به ترتیب زیر است:

سری 100- علایم نقشه کشی و علایم اختصاری

سری 200- تأسیسات بهداشتی

سری 300- تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سری 400- حفاظت در برابر آتش

سری 500- بست و تکیه گاه لوله

سری 600- غلاف لوله

سری 700- عایق کاری

7) این نشریه (جلد اول) به سری 100 ، 200 ، 500 و 600 اختصاص دارد.

8) شماره گذاری برگها، از سمت چپ : M.D.ABC-DE-F      

M.D : نشان دهنده جزئیات مکانیکی

ABC : نشان دهنده سری نقشه

DE : نشان دهنده اجزای سری

F : نشان دهنده شماره برگ

9) در جدول زیر هر نقشه، شماره ردیفی از نشریه شماره 128، مربوط به موضوع، اضافه شده است تا بتوان مشخصات فنی بیشتری در مورد جزئیات مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

 

لازم است جهت دانلود کتاب مورد نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.