نشریه 5-128 سازمان برنامه و بودجه
مهر 06

2-2-16- لوله و فیتینگ ترموپلاستیک (Thermo Plastics)

2-2-16-1- کلیات

الف) ضوابطی که در قسمت های زیر از جلد اول نشریه 128 (مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان ها) آمده، بر این قسمت از مشخصات فنی عمومی "بند 2-2-16 لوله و فیتینگ ترموپلاستیک" حاکم می باشد و رعایت آن الزامی است:

  • (2-1) کلیات

  • (2-1-1) کلیات (لوله کشی)

2-2-16-2 طبقه بندی سیستم ها

الف) طبقه بندی سیستم های لوله کشی در تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده  در جدول شماره
(2-2-16-2) "الف" نشان داده شده است؛ این جدول از نشریه 1-128 جدول شماره (2-1-5-2) "ب" گرفته شده است.

 

جدول شماره (2-2-16-2) "الف"

طبقه بندی سیستم های لوله کشی با آب گرم کننده

شرایط سیستم

حداکثر دمای کار

حداکثر فشار کار

درجه سانتیگراد

درجه فارنهایت

بار

کیلوپاسکال

پوند بر اینچ مربع

دمای پائین

120

250

11

1100

160

دمای متوسط

175

350

3/10

1030

150

دمای بالا

230

450

21

2100

300

 

ب) طبقه بندی سیستم های لوله کشی در تأسیسات گرمایی با بخار در جدول شماره (2-2-16-2) "ب" نشان داده شده است. این جدول از نشریه 1-128 جدول شماره (2-1-5-3) "پ" گرفته شده است.

 

لازم است جهت دانلود کتاب مورد نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.