نشریه شماره 3-128 سازمان برنامه و بودجه
مهر 06

-4- کانال کشی

2-4-1 کلیات

2-4-1-1- حدود و دامنه کار

الف) ضوابطی که زیر بند 2-1-1 حدود و دامنه کار آمده بر قسمت بند 2-4 کانال کشی حاکم می باشد و رعایت آن الزامی است.

ب) هرگونه کانال کشی در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ساختمان، به منظور های زیر، باید با رعایت ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات فنی عمومی بند 2-4 کانال کشی انجام گیرد.

(1) کانال کشی به منظور توزیع هوای رفت و هدایت هوای برگشت

(2) کانال کشی به منظور تأمین هوای تازه

(3) کانال کشی به منظور تخلیه هوا به خارج از ساختمان

پ) ساخت و نصب دودکش دستگاههای با سوخت مایع یا گاز باید با رعایت ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات فنی عمومی انجام گیرد.

پ) ساخت و نصب دودکش دستگاه های با سوخت مایع یا گاز باید با رعایت ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات فنی عمومی انجام گیرد.

ت) کانال کشی شامل انتخاب مصالح، ساخت کانال و متعلقات آن و چگونگی نصب، تنظیم و آزمایش آن به صورت یک سیستم به هم پیوسته، کامل و مناسب برای کارکرد مورد نظر، طبق نقشه می باشد.

(1) ضوابط تهیه و نصب متعلقات کانال کشی شامل ورق، نبشی، تسمه، میلگرد، تکیه گاه و بست، لرزه گیر، دریچه های هوا، غلاف، پلنوم، سینی قطره گیر (Drip Pan) ، تیغه های هدایت کننده هوا، دریچه های دست رسی، دمپرهای تنظیم مقدار هوا، دمپر های آتش و دود، کانال های قابل انحناء و ...، در این قسمت از مشخصات فنی عمومی مشخص می شود.

(2) مشخصات فنی دستگاه ها و لوازمی مانند کویل های گرمایی و سرمایی، رطوبت زن، رطوبت گیر، فیلترها، دستگاه های هوا رسان، دمنده یا مکنده هوا و ...، که ممکن است در سیستم کانال کشی قرار گیرند یا کانال هوا به آنها متصل شود، خارج از حدود این قسمت از مشخصات فنی عمومی است ولی نکته مربوط به اتصال کانال هوا به این دستگاه ها و لوازم، بر حسب ضرورت، در این قسمت مشخص می شود.

 

لازم است جهت دانلود کتاب مورد نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.