نشریه شماره 1-128 سازمان برنامه و بودجه
دی 24

2-1-1- حدود و دامنه کار

2-1-1-1- مطالب که زیر بند "2 تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع" می آید ضوابط فنی عمومی اجرای کار را مشخص می کند.

2-1-1-2- ضوابط فنی اجرای کار شامل انتخاب مصالح، چگونگی اجرا، آزمایش و راه اندازی آن قسمت از تأسیسات مکانیکی است که به منظورهای زیر در داخل ساختمان ها و یا در محوطه آنها، نصب می شود:

الف) تولید و توزیع انرژی، به صورت آب یا هوا گرم کننده و سرد کننده، برای تأمین شرایط آسایش (COMFORT) در فضای داخلی ساختمان (مانند دما، رطوبت، تعویض و جابجائی هوا، تخلیه هوا و ...)

ب) تولید انرژی گرمائی، به صورت آب گرم کننده یا بخار، برای تغذیه سیستم تهیه و توزیع آب گرم مصرفی ساختمان، ضوابط سیستم توزیع آب گرم مصرفی زیر "بند3- تأسیسات بهداشتی" خواهد آمد.

2-1-1-3- طبقه بندی ساختمان ها، که از طرف سازمان برنامه و بودجه زیر عنوان "تقسیم بندی ساختمان ها از نقطه نظر معماری" صورت گرفته شامل 1) مسکونی 2) آموزشی 3) بهداشتی 4) فرهنگی 5) مذهبی 6) اداری  7) تجاری 8) ترابری 9) صنعتی 10) تربیت بدنی و تفریحات سالم می باشد.

الف) این قسمت از مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی همه این ساختمان ها را که به منظورهای مندرج زیر "الف" و "ب" از (2-1-1-2) آمده در بر می گیرد.

 

لازم است جهت دانلود کتاب مورد نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.