فن کویل (Fan Coil)

از طریق اتصال به چیلر و یا پکیج و موتورخانه که آب سرد و یا گرم تولید شده توسط پمپ به فن کویل وارد می شود و در فن کویل از طریق عبور هوا از روی کویل (رادیات) هوای سرد و یا گرم توزیع می شود و هر اتاق توسط ترموستات نصب شده به طور جداگانه قابلیت کنترل دما را دارد.

فـن کویل سقفـی تـوکار ((Ceiling Fan Coil

* هوادهی از 200 CFM الی  1600 CFM

* طراحی شده در 8 مدل با هوادهی متنوع

* مزایای فن کویل سقفی توکار

 • حداقل ابعاد  قابل طراحی

 • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپلین قابل شستشو

 • جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا

 • الکترو موتور تکفاز با سه دور

 • رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای

فن کویل کانالی ((Channel Fan Coil

* هوادهی از 600 CFM الی  3000 CFM

* طراحی شده در 8 مدل با هوادهی متنوع

* مزایای فن کوئل کانالی

 • قابل اتصال به دریچه های خطی (Linear) جهت توزیع گسترده هوا

 • توزیع هوای یکنواخت در محیط بوسیله کانال

 • قابلیت استفاده ازترموستات 9 دور کنترل حجم هوا نسبت به دما

 • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپلین قابل شستشو

 • جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا

 • رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای

 • الکترو موتور تکفاز با سه دور

 • قابلیت ساخت با الکتروفن کوپل مستقیم

 • قابل تبدیل به سیستم حجم متغییر هوا (VAV)

 

 
 
 
 

 

مجتمع تجاری گلشن رضوی