ariatahviehAria tahvieh1

هواساز تبخیری چیست؟

تجهیزات سرمایش تبخیری هوا را می توان به دو گروه تقسیم کرد: سرمایش تبخیری مستقیم(direct evaporative) و سرمایش تبخیری غیر مستقیم(indirect evaporative)
در سرمایش تبخیری مستقیم هوا در تماس با آب خنک می شود که این تماس ممکن است توسط سطوح مرطوب گسترده یا توسط نازل ها صورت می گیرد. در سیستم های غیر مستقیم، هوا در یک مبدل حرارتی که جریان هوای ثانویه از آن می گذرد، سرد می شود. هوای ثانویه را می توان توسط یک برج خنک کننده سرد کرد.


سرمایش تبخیری مستقیم چیست؟

تماس مستقیم هوا با آب در این سرمایش از طریق سطوح پوشال و یا مواد پلاستیکی خاصی با سطح زیاد و حجم کم صورت می گیرد. آب در هنگام تماس با هوا،گرمای آن را گرفته و بخار می شود و در نتیجه هوا که گرمایش را از دست داده، خنک شده و رطوبت آن افزایش می یابد.بنابراین سرمایش تبخیری در مناطق گرم و خشک می تواند آسایش نسبی را با هزینه پایینی تامین کند ولی در مناطق مرطوب کارآیی نخواهد داشت.
درجه حرارت آبی که به طور مداوم در سیستم گردش می کند با درجه حرارت حباب مرطوب هوای ورودی برابر است.


ایرواشر چیست؟

در ایرواشر ها یک سری نازل وجود دارد که آب را با فشار به صورت پودر درآورده و به داخل جریان هوا می پاشد. از ایرواشر ها در فضاها و سالن های بزرگ نظیر مدیریت بحران شهرداری، پارچه بافی، ورزشی، ادارات، کارخانه ها که به سرمایش و رطوبت بالا نیاز دارند استفاده می شود.
سرعت هوا در آنها fpm300-600 و آب مورد نیاز نازل ها 4gpm  به ازای هر 1000cfm برای نازل های یک ردیفه و gpm10 به ازای هر cfm1000 برای نازل های دو ردیفه می باشد. مقدار آب مورد نیاز هر نازل gpm1-3.75 است.
معمولا ایرواشر ها در ظرفیت های 2000 تا cfm 70000  ساخته  می شود ولی می توان آنها را در هر ظرفیتی تولید کرد.در ایرواشر های با سرعت بالا، سرعت هوا معمولا در محدوده fpm1200-1800 است.


سرمایش تبخیری غیرمستقیم چیست؟

در سرمایش تبخیری غیرمستقیم هوای خارج یا هوای در حال تخلیه از فضای تهویه شده از یک مبدل حرارتی عبور می کند.
این هوا که هوای ثانویه (secoundary Air) نامیده می شود به روش های زیر می تواند سرد شود:
1.    مرطوب کردن سطح مبدل حرارتی به صورت مستقیم
2.    عبور از درون یک بستر سرمایش تبخیری
3.    پاشش آب
4.    تبخیر کننده دیسکی و ...
پس از سرد شدن سطوح مبدل حرارتی توسط هوای ثانویه، جریان هوای اولیه از سمت دیگر سطح مبدل حرارتی عبور کرده و برروی آن سرمایش محسوس انجام شده و به درون فضای مورد نظر تغذیه خواهد شد.